Vi leder vägen till en sund ekonomi

Alla vet hur näringslivet fungerar, principen är enkel. Företag producerar varor och tjänster. Konsumenter och företag köper dessa – ibland på kredit. Vi hjälper företag med kredit- och betalningsflödet (fakturering, kreditbedömningar, inkasso och betalningsbevakning) och tar väl hand om deras kunder. Gjorde vi inte det hade vi inte funnits på marknaden i snart 100 år. Det är en garanti för dig - och dina kunder.

Det är så här vi ser det

I en sund ekonomi blomstrar företag och samhälle, samtidigt som konsumenter har tillräckligt med information och kunskap för att kunna spendera sina pengar på ett hållbart sätt.

Vår roll är se till att betalningsflödet fungerar för när företagen får betalt för sina varor blir de lönsamma, kan bygga starka affärsrelationer, växa och anställa mer personal. Folk mår bra och konsumerar mer.

En sund ekonomi är grunden för en god livskvalitet och ger möjlighet för människor att nå sina drömmar och mål.

En interaktiv webblektion skapad för lärare och en app gjord för elever. Syftet är att utbilda unga i sund privatekonomi.

Spendido är ett initiativ av oss med syfte att minska skuldsättningen bland unga, och vårt sätt att hjälpa och förbereda nästa generation för samhället som det ser ut idag. Lektionen hittar du på spendido.org och appen laddar du ner där appar finns.

www.spendido.org

Intrums tankar om hållbarhet

Vi har en vision om att alla som ger och tar emot kredit ska känna förtroende för oss. För att vi ska kunna nå dit måste vi sköta vår verksamhet både långsiktigt och hållbart.

En av våra största uppgifter, i vårt dagliga arbete, är att hjälpa individer som hamnat i skuld att hitta lösningar på sin situation. Samtidigt hjälper vi företag som gett kredit att få betalt så att det kan växa, investera och anställa. Ett sunt ekonomiskt flöde är bra för individer, företag och samhället i stort.

Ett projekt som vi är mycket stolta över är den digitala lektion vi skapat, Spendido. Den vänder sig till ungdomar på högstadiet. Engagerade medarbetare är ute på skolor, runt om i landet, för att lära unga människor hur de ska hantera krediter. Än viktigare idag när pengar är mindre ”synliga” och många transaktioner sker digitalt.

En sund ekonomi går hand i hand med arbetet för social hållbarhet och är sedan 2016 undertecknare av FN:s världsomfattande initiativ Global Compact. Det betyder att vi oavbrutet jobbar med att gå framåt i vårt arbete med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Läs mer om våra tankar och ladda ner vår omfattande hållbarhetsrapport här

Se hur Intrum Billify kan hjälpa dig

Skicka första fakturan idag med Sveriges enklaste fakturalösning. Du är igång på fem minuter.